Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bàn về công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn Quận Ba Đình.

Cấp:Đại học|Lượt xem:374|Tải về:1|Số trang:30 | Ngày upload:09/01/2012

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học kinh tế quốc dân khoa ngân hàng tài chính chuyên đề lý thuyết tài chính tiền tệ đề tài: bàn về công tác quản lý thu thuế g

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.