/ 30

Bàn về kinh doanh ngoại tệ

Upload: TrinhToan.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 744|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời mở đầu ngày nay, xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế thế giới đang ngày càng trở nên mạnh mẽ, sự hội nhập quốc tế của nền kinh tế việt nam trong những năm gần đây là một xu thế mang tính khách quan. với vai trò như là chiếc cầu nối giữa kinh tế nội địa và kinh tế thế giới, thì việc phát triển thị trường ngoại hối việt nam một cách toàn diện và hiện đại theo trình độ quốc tế là rất cần thiết. thông qua các nghiệp vụ trên thị trường ngoại hối mà hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, đầu tư quốc tế, dự trữ quốc tế...trở nên linh hoạt và hiệu quả. trong những năm gần đây, thị trường ngoại hối việt nam đã hình thành và từng bước phát triển. mặc dù với những bước đi đầu tiên, thị trường ngoại hối việt nam đó cú...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.