Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Bàn về trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm

mục lục danh mục viết tắt lời mở đẩu 1 chương i: những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm 3 1.1. sơ lược về bảo hiểm 3 1.1.1. khái niệm bả

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:826|Tải về:6|Số trang:79

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: