/ 79

Bàn về trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm

Upload: SuSu.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1064|Tải về: 7|Cấp: Đại học

mục lục danh mục viết tắt lời mở đẩu 1 chương i: những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm 3 1.1. sơ lược về bảo hiểm 3 1.1.1. khái niệm bảo hiểm 3 1.1.2. bản chất của bảo hiểm: 3 1.1.3. vai trò của bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường. 5 1.1.3.1. đặc trưng cơ bản của nền kinh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]