/ 79

Bàn về trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm

Upload: SuSu.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 912|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mục lục danh mục viết tắt lời mở đẩu 1 chương i: những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm 3 1.1. sơ lược về bảo hiểm 3 1.1.1. khái niệm bảo hiểm 3 1.1.2. bản chất của bảo hiểm: 3 1.1.3. vai trò của bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường. 5 1.1.3.1. đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường. 6 1.1.3.2. ưu điểm của nền kinh tế thị trường: 7 1.1.3.3. nhược điểm của nền kinh tế thị trường: 8 1.1.3.4. vai trò của bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường 9 1.2. kinh doanh bảo hiểm 12 1.2.1. sản phẩm bảo hiểm 12 1.2.2. doanh nghiệp bảo hiểm 14 1.2.2.1. điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm 14 1.2.2.2. nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm 15 1.2.2.3. nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm: 17 chương ii: lý luận...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.