/ 9

Bằng lý luận và thực tiễn, anh/chị hãy phân tích, chứng minh Ghi nhanh - thể loại phản ánh xung kích của báo chí.

Upload: PhamVanBa.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 1878|Tải về: 11|Cấp: Đại học

phần 1 lý thuyết: bằng lý luận và thực tiễn, anh/chị hãy phân tích, chứng minh ghi nhanh - thể loại phản ánh xung kích của báo chí. ra đời do yêu cầu của cách mạng ghi nhanh là một thể loại báo chí chủ yếu phản ánh những sự kiện nóng hổi, cấp bách trong dòng thời sự chủ lưu, với mô thức kết cấu linh hoạt, mềm dẻo, thông qua bút pháp mô tả trực tiếp, thuật và những cảm xúc, ấn tượng, lời bình khi cần thiết nhằm cung cấp cho công chúng một phác thảo sinh động, đa diện về sự thật mới nảy sinh, có ý nghĩa thời sự đối với những chi tiết tiêu biểu nhất, ấn tượng nhất. thể loại ghi nhanh đã tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi trong giới báo chí việt nam từ những năm 60 của thế kỷ trước. việc này có nguyên nhân trực tiếp liên...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.