/ 9

Bằng lý luận và thực tiễn, anh/chị hãy phân tích, chứng minh Ghi nhanh - thể loại phản ánh xung kích của báo chí.

Upload: PhamVanBa.dokovn|Ngày: 19/03/2012|Lượt xem: 2242|Tải về: 12|Cấp: Đại học

phần 1 lý thuyết: bằng lý luận và thực tiễn, anh/chị hãy phân tích, chứng minh ghi nhanh - thể loại phản ánh xung kích của báo chí. ra đời do yêu cầu của cách mạng ghi nhanh là một thể loại báo chí chủ yếu phản ánh những sự kiện nóng hổi, cấp bách trong dòng thời sự chủ lưu, với mô thức kết cấu linh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]