Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Bằng lý luận và thực tiễn, anh/chị hãy phân tích, chứng minh Ghi nhanh - thể loại phản ánh xung kích của báo chí.

phần 1 lý thuyết: bằng lý luận và thực tiễn, anh/chị hãy phân tích, chứng minh ghi nhanh - thể loại phản ánh xung kích của báo chí. ra đời do yêu cầu của cách m

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1553|Tải về:11|Số trang:9

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Văn hóa Hà Nội

Ngày tạo: