Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Bằng lý luận và thực tiễn, anh/chị hãy phân tích, chứng minh Ghi nhanh - thể loại phản ánh xung kích của báo chí.

Cấp:Đại học|Lượt xem:1843|Tải về:11|Số trang:9 | Ngày upload:19/03/2012

phần 1 lý thuyết: bằng lý luận và thực tiễn, anh/chị hãy phân tích, chứng minh ghi nhanh - thể loại phản ánh xung kích của báo chí. ra đời do yêu cầu của cách m

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.