/ 10

Bằng những sự kiện lịch sử ở đầu thế kỷ XX hãy chứng minh rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Vì sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và duy nhất lãnh đạo Cách mạng Việt Nam là nhân tố cơ bản nhất cho mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Upload: LuongHoaiThuong.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 2238|Tải về: 12|Cấp: Đại học

đề bài: bằng những sự kiện lịch sử ở đầu thế kỷ xx hãy chứng minh rằng đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử. vì sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời và duy nhất lãnh đạo cách mạng việt nam là nhân tố cơ bản nhất cho mọi thắng lợi của cách mạng việt nam. bài làm: ngày 2/9/1945, tại quảng trường ba đình lịch sử, chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hoà, một nhà nước kiểu mới đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, hoạt động theo lí tưởng của chủ nghĩa mác - lê nin, chấm dứt gần một thế kỷ chịu sự đô hộ của thực dân pháp. ngày 30/4/1975, chính quyền tay sai sài gòn của đế quốc mỹ đã sụp đổ hoàn toàn, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.