/ 10

Bằng những sự kiện lịch sử ở đầu thế kỷ XX hãy chứng minh rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Vì sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và duy nhất lãnh đạo Cách mạng Việt Nam là nhân tố cơ bản nhất cho mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Upload: LuongHoaiThuong.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 2622|Tải về: 13|Cấp: Đại học

đề bài: bằng những sự kiện lịch sử ở đầu thế kỷ xx hãy chứng minh rằng đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử. vì sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời và duy nhất lãnh đạo cách mạng việt nam là nhân tố cơ bản nhất cho mọi thắng lợi của cách mạng việt nam. bài làm: ngày 2/9/1945, tại quảng tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]