/ 53

Báo cáo bạch Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

Upload: WinVictory.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1805|Tải về: 9|Cấp: Đại học

ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép niêm yết chứng khoán chỉ có nghĩa là việc niêm yết chứng khoán đã đáp ứng các quy định của pháp luật mà không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán , mọi tuyên bố trái với điều này là bất hợp pháp bản cáo bạch công ty cổ phần nhựa đà nẵng (thành lập năm 2000 theo quyết định số 90/2000/qđ-ttg ngày 04/08/2000 của thủ tướng chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhựa đà nẵng thành công ty cổ phần) đăng ký lại cổ phiếu để niêm yết giâý phép phát hành sè: /gpphdo chủ tịch ubcknn cấp ngày tháng năm bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại - trô sở công ty cổ phần nhựa đà nẵng- 37/trần cao vân, quận thanh khê, đà nẵng - trô sở công ty chứng khoán bảo việt- 94, bà triệu, hà nội - chi nhánh công ty...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.