/ 25

Báo cáo môn học Phân tích các hoạt động kinh tế

Upload: TraiKinhBac.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2070|Tải về: 12|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu phần i. cơ sở lý luận chung về phân tích hoạt động kinh tế đ1. mục đích, ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh tế đ2. các phương pháp kỹ thuật dùng trong đánh giá chung tình hình sxkd và phân tích chỉ tiêu giá trị sx theo các chỉ tiêu sử dụng sức lao động đ3. các phương pháp phân tích phần ii. phân tích chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh của công ty chương i - đánh giá chung giá trị sản xuất theo mặt hàng đ1. mục đích, ý nghĩa đ2. phân tích và đánh giá chung đ3.tiểu kết chương 1. chương 2- phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu chi phí của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.