/ 5

Báo cáo thẩm định dự án đầu tư

Upload: TaiDuyTran.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 2095|Tải về: 7|Cấp: Đại học

báo cáo thẩm định dự án đầu tư nhóm 10: dự án kinh doanh dịch vụ giải trí và ăn uống. nội dung thẩm định. i/ thẩm định căn cứ và mục tiêu lập dự án: - dự án kinh doanh các loại hình dịch vụ phục vô sinh viên với căn cứ dùa trên sự cần thiết, nhu cầu của giới sinh viên là thiết thực. mục tiêu của dự án nhằm giải quyết những nhu cầu của sinh viên như trao đổi thông tin qua sách báo, internet và ăn uống giải trí giữa các buổi học. - với việc tìm hiểu xem xét thực tế thực trạng của thị trường, việc lập dự án kinh doanh dịch vụ là hợp lý có cơ sở thực hiện. - ngoài mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận đầu tư, dự án cũng mang lại cho sinh viên một không gian giải trí lành mạnh và phù hợp. góp phần tạo...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.