Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thẩm định dự án đầu tư

Cấp:Đại học|Lượt xem:2107|Tải về:7|Số trang:5 | Ngày upload:03/03/2012

báo cáo thẩm định dự án đầu tư nhóm 10: dự án kinh doanh dịch vụ giải trí và ăn uống. nội dung thẩm định. i/ thẩm định căn cứ và mục tiêu lập dự án: - dự án kin

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.