Báo cáo thí nghiệm cơ học đất

Upload: NamTienMT.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4040|Tải về: 10|Cấp: Đại học

bài báo cáo hoàn thiện môn cơ học đất(file word) bao gồm:thí nghiệm 1: xác định độ ẩmthí nghiệm 2: xác định dung trọng tự nhiên của đấtthí nghiệm 3: xác định thành phần cỡ hạttthí nghiệm 4: thí nghiệm atterberg( giới hạn nhảo, giới hạn dẻo)thí nghiệm 5: thí nghiệm cắt trực tiế

Bài báo cáo hoàn thiện môn cơ học đất(file word) bao gồm:

Thí nghiệm 1: Xác định độ ẩm

Thí nghiệm 2: Xác định dung trọng tự nhiên của đất

Thí nghiệm 3: Xác định thành phần cỡ hạtt

Thí nghiệm 4: Thí nghiệm atterberg( giới hạn nhảo, giới hạn dẻo)

Thí nghiệm 5: Thí nghiệm cắt trực tiế

[Ẩn quảng cáo]