Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thí nghiệm cơ học đất

Cấp:Đại học|Lượt xem:3536|Tải về:4|Số trang:0 | Ngày upload:11/08/2012

bài báo cáo hoàn thiện môn cơ học đất(file word) bao gồm:thí nghiệm 1: xác định độ ẩmthí nghiệm 2: xác định dung trọng tự nhiên của đấtthí nghiệm 3: xác định th

Bài báo cáo hoàn thiện môn cơ học đất(file word) bao gồm:

Thí nghiệm 1: Xác định độ ẩm

Thí nghiệm 2: Xác định dung trọng tự nhiên của đất

Thí nghiệm 3: Xác định thành phần cỡ hạtt

Thí nghiệm 4: Thí nghiệm atterberg( giới hạn nhảo, giới hạn dẻo)

Thí nghiệm 5: Thí nghiệm cắt trực tiế

Tag: báo cáo thí nghiệm, báo cáo thí nghiệm vật lý, báo cáo thí nghiệm thông tin số, báo cáo thí nghiệm ô tô, báo cáo thí nghiệm thực phẩm, thí nghiệm hóa học vô cơ, thí nghiệm hóa học, thí nghiệm hoá học, thí nghiệm độc học, thí nghiệm sinh học,