Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập Khoa Lữ hành hướng dẫn

Cấp:Đại học|Lượt xem:7631|Tải về:15|Số trang:20 | Ngày upload:19/03/2012

1 lời nói đầu du lịch là một ngành công nghiệp ko khúi,như một con gà đe trứng vàng và như một ngành xuất khẩu tại chỗ.mặt khác du lịch còn được coi là 1 sản ph

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.