/ 36

Báo cáo thực tập nghiệp vụ cung ứng dịch vụ du lịch / lữ hành

Upload: NgaVu.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 774|Tải về: 11|Cấp: Đại học

mục lục i. giới thiệu chung về doanh nghiệp 1 1. quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp. 1 2. đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của doanh nghiệp. 4 3. môi trường kinh doanh 10 4. cơ cấu tổ chức 11 5. định hướng phát triển 12 ii. nghiệp vụ hướng dẫn 13 1. phòng điều hành và hướng dẫn tại hương giang travel 13 2. quy trình tác nghiệp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 13 3. đánh giá bản thân về việc thực hiện nghiệp vụ hướng dẫn 19 iii. nghiệp vụ điều hành 21 1. quy trình tác nghiệp của nghiệp vụ điều hành 21 2. đánh giá bản thân về thực hành nghiệp vụ điều hành 25 iv. nghiệp vụ tư vấn và bán 26 1. tư vấn và bán chương trình du lịch có sẵn 26 2. tư vấn và bán chương trình du lịch theo yêu cầu của khách du lịch...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.