/ 36

Báo cáo thực tập nghiệp vụ cung ứng dịch vụ du lịch / lữ hành

Upload: NgaVu.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 972|Tải về: 12|Cấp: Đại học

mục lục i. giới thiệu chung về doanh nghiệp 1 1. quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp. 1 2. đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của doanh nghiệp. 4 3. môi trường kinh doanh 10 4. cơ cấu tổ chức 11 5. định hướng phát triển 12 ii. nghiệp vụ hướng dẫn 13 1. phòng điều hành và hướng dẫn tại hương gian

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]