Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Báo cáo thực tập tại công ty Dệt Vĩnh Phú.

mục lục lời nói đầu ..... 3 phần i: khái quát về công ty dệt vĩnh phó. ..... 4 1.1 lịch sử hình thành và phát triển ..... 4 1.2 chức năng nhiệm vụ của công ty .

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1567|Tải về:10|Số trang:56

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: