/ 56

Báo cáo thực tập tại công ty Dệt Vĩnh Phú.

Upload: NguyenThiThuHang.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1825|Tải về: 10|Cấp: Đại học

mục lục lời nói đầu ..... 3 phần i: khái quát về công ty dệt vĩnh phó. ..... 4 1.1 lịch sử hình thành và phát triển ..... 4 1.2 chức năng nhiệm vụ của công ty ..... 5 1.3 quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở công ty dệt vĩnh phú ..... 5 1.4 đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của công ty

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]