Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tại Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:1737|Tải về:2|Số trang:22 | Ngày upload:22/11/2011

báo cáo thực tập phần i : báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh và quản lý của công ty sơn tổng hợp hà nội. i. lịch sử hình thành và phát triển của công ty.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.