Báo cáo thực tập tại công ty Thương Mại quận Cầu Giấy

Upload: AnDuong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 293|Tải về: 0|Cấp: Đại học

báo cáo tổng hợplời nói đầutrong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến tích cực từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. cũng như các đơn vị kinh tế quốc doanh khác, công ty thương mại quận cầu giấy gặp rất nhiều khó khăn trong giai

BÁO CÁO TỔNG HỢP

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến tích cực từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cũng như các đơn vị kinh tế quốc doanh khác, công ty Thương Mại quận Cầu Giấy gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn này. Tuy vậy, đội ngũ cán bộ - công nhân viên trong công ty đã không ngừng tìm tòi sáng tạo, áp dụng những cách thức làm ăn mới, nhờ đó công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Góp phần lớn vào những thành tựu đó là công cụ quản lý kinh tế sử dụng trong điều hành, quản lý công ty - quá trình hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh doanh.

Quá trình thực tập tại công ty Thương Mại quận Cầu Giấy đã giúp em giải quyết mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế, bổ sung thêm nhiều kiến thức về quá trình hạch toán kế toán nói riêng và về kinh tế nói chung.

Báo cáo tổng hợp của em gồm những nội dung sau:

I-/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.

II-/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY.

III-/ NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY.

I-/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CÔNG TY

1-/ Đặc điểm thành lập của công ty

Công ty Thương Mại quận Cầu Giấy là một doanh nghiệp Nhà nước có bề dày lịch sử đã đóng góp đáng kể vào sự hoàn thiện của hệ thống Thương mại Hà Nội.

Sau khi tổng kết kinh nghiệm ở các hợp tác xã mua bán thí điểm, tháng 11-1955 Ban Bí thư TW Đảng ra Chỉ thị số 47 quyết định thành lập Hợp tác xã mua bán ở nông thôn và Hợp tác xã tiêu thụ ở thành thị. Hợp tác xã mua bán của Quận 5 và Quận 6 được thành lập.

Đến tháng 3-1956, tất cả 13 xã của Quận 5 và 12 xã của Quận 6 đã thành lập Hợp tác xã mua bán với số xã viên là 7.761 và số vốn cổ phần là 23.248 (đồng). Nhiệm vụ của hợp tác xã được giao là: Thu mua nông sản, hàng hoá cho mậu dịch quốc doanh, phân phối tư liệu sản xuất và quản lý thị trường nông thôn.

Quyết định 78/CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5-1961 về việc mở rộng thành phố Hà Nội, huyện Từ Liêm được thành lập. Vì vậy, hợp tác xã mua bán Quận 5 và Quận 6 đã sáp nhập thành hợp tác xã mua bán huyện Từ Liêm. Từ 1-1-1980, huyện chỉ đạo tách phòng chỉ đạo xã và thu mua hàng ngoài kế hoạch giao về ban quản lý hợp tác xã mua bán huyện và thành lập công ty bán lẻ tổng hợp công nghệ phẩm Từ Liêm. Tháng 3-1981, công ty nhận bàn giao hai cửa hàng chuyên doanh của công ty Vật liệu kiến thiết Hà Nội và công ty Chất đốt Hà Nội để trực tiếp quản lý kinh doanh theo chủ trương phân cấp quản lý của thành phố. Cuối năm 1992, công ty từ chỗ do Sở Thương nghiệp quản lý về nghiệp vụ kinh doanh được giao về cho UBND huyện quản lý toàn diện. Ngày 21-12-1992, công ty được cấp giấy phép thành lập công ty Thương mại Từ Liêm thuộc UBND huyện Từ Liêm - Hà Nội. Đây là một doanh nghiệp Nhà nước với ngành nghề kinh doanh là hàng bách hoá, điện máy, vật liệu xây dựng và thực phẩm công nghệ. Lúc đó, vốn kinh doanh của công ty là 810.300.000đ. Trong đó, vốn cố định là 583.000.000đ, vốn lưu động là 183.000.000đ, vốn khác là 89.300.000đ. Và cơ cấu nguồn cung cấp vốn là: Vốn ngân sách cấp là 142.400.000, vốn tự bổ sung là 667.900.000đ. Ngày 25-5-1995, công ty được bổ sung thêm nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu

[Ẩn quảng cáo]