Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH kỹ thuật và điện cơ Nam Huy

Cấp:Đại học|Lượt xem:1726|Tải về:3|Số trang:27 | Ngày upload:04/12/2011

mục lục phần 1: tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh kỹ thuật và điện cơ nam huy 1

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.