/ 27

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH kỹ thuật và điện cơ Nam Huy

Upload: BoLucLac.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 1999|Tải về: 4|Cấp: Đại học

mục lục phần 1: tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh kỹ thuật và điện cơ nam huy 1 1.1.lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 1 1.2.đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2 1.2.1.chức năng, nhiệm vụ của c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]