Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngân

Cấp:Đại học|Lượt xem:867|Tải về:2|Số trang:27 | Ngày upload:04/12/2011

phần i sự hình thành phát triển và đặc điểm kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp 1.1 thông tin chung về doanh nghiệp : công ty trách nhiệm hữu hạn thiên ngân tên gi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.