Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Báo cáo thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngân

phần i sự hình thành phát triển và đặc điểm kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp 1.1 thông tin chung về doanh nghiệp : công ty trách nhiệm hữu hạn thiên ngân tên gi

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:729|Tải về:2|Số trang:27

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: