Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tại Công ty vận tải vận tải ô tô số 3

Cấp:Đại học|Lượt xem:3554|Tải về:25|Số trang:103 | Ngày upload:22/11/2011

phần i vài nét khái quát về công ty ô tô vận tải số 3 1. lịch sử ra đời của công ty công ty vận tải vận tải ô tô số 3 là một doanh nghiệp nhà nước chuyên kinh d

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.