/ 97

Báo cáo thực tập tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội

Upload: LeXuanLinhToan.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 861|Tải về: 3|Cấp: Đại học

đề tài : một sè ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình - hà nội. phần mét cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệp. i)những vấn đề chung về nguyên liệu, vật liệu: 1) khái niệm nguyên liệu, vật liệu: mét doanh nghiệp sản xuất phải có đủ ba yếu tè: - lao động. - tư liệu lao động. - đối tượng lao động. ba yếu tố này có sự tác động qua lại với nhau để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. đối tượng lao động là một trong những điều kiện không thể thiếu trong bất cứ quá trình sản xuất nào. biểu hiện cụ thể của đối tượng lao động ở đây chính là các loại vật liệu. theo mác, bất kỳ một loại vật liệu nào cũng là đối tượng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.