/ 97

Báo cáo thực tập tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội

Upload: LeXuanLinhToan.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 1064|Tải về: 3|Cấp: Đại học

đề tài : một sè ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình - hà nội. phần mét cơ sở lý luận hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệp. i)những vấn đề chung về nguyên liệu, vật liệu: 1) khái niệm nguyên liệu, vật liệu: mét doanh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]