Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Báo cáo thực tập tại Điện lực Ba Đình - Hà Nội

đề tài : một sè ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình - hà nội. phần mét cơ sở lý luận hạch toá

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:703|Tải về:2|Số trang:97

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Thương Mại

Ngày tạo: