/ 17

báo cáo thực tập tại khách sạn Sài Gòn

Upload: ManuCian.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 4237|Tải về: 15|Cấp: Đại học

lời mở đầu nghị quyết 45/cp của chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch đã khẳng định "du lịch là một ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước với quan điểm như vậy một trong những nhiệm vụ cụ thể mà nghị quyết 45/cp đã đề ra để thúc đẩy sự nghiệp du lịch của đất nước "phát triển nhanh hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển du lịch". mà điển hình là hệ thống khách sạn với các yếu tố: các cơ sở dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí - đây là một trong những thành phần quan trọng đặc thù trong hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch. hoạt động khách sạn là phần không thể tách rời khỏi hoạt động du lịch". trong...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.