Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

báo cáo thực tập tại khách sạn Sài Gòn

Cấp:Đại học|Lượt xem:4249|Tải về:15|Số trang:17 | Ngày upload:22/11/2011

lời mở đầu nghị quyết 45/cp của chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch đã khẳng định "du lịch là một ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.