/ 17

báo cáo thực tập tại khách sạn Sài Gòn

Upload: ManuCian.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 4656|Tải về: 21|Cấp: Đại học

lời mở đầu nghị quyết 45/cp của chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch đã khẳng định "du lịch là một ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước với quan điểm như vậy một trong những nhiệm vụ cụ thể mà nghị quyết 45/cp đã đề ra để thúc đẩy sự ng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]