Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

báo cáo thực tập tại khách sạn Sài Gòn

lời mở đầu nghị quyết 45/cp của chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch đã khẳng định "du lịch là một ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3466|Tải về:13|Số trang:17

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: