/ 15

Báo cáo thực tập tại ngân hàng Techcombank và chi nhánh Techcombank Đông Đô

Upload: NgoCaoMinh.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 5600|Tải về: 61|Cấp: Đại học

lời mở đầu 2 chương 1 tổng quan về ngân hàng techcombank và chi nhánh techcombank đông đô 1.1 giới thiệu về ngân hàng techcombank 3 1.1.1 lịch sử hình thành 3 1.1.2 xu hướng phát triển và thành tựu đạt được của techcombank 7 1.2 giới thiệu về chi nhánh techcombank đông đô 8 1.2.1 quá trình hình thành và phát triển 8 1.2.2 cơ cấu tổ chức của techcombank đông đô 8 1.2.3 các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng 10 1.2.3.1 gói sản phẩm của khách hàng doanh nghiệp 10 1.2.3.2 gói sản phẩm của khách hàng cá nhân 12 chương 2 tình hình hoạt động và những nhận định về chi nhánh techcombank đông đô 2.1 tình hình hoạt động 13 2.1.1 dịch vụ ngân hàng cá nhân 13 2.1.1.1 hoạt động kinh doanh thẻ 13 2.1.1.2 dịch vụ cho vay mua nhà 13 2.1.1.3 dịch vụ cho vay tiêu dùng tín chấp 13 2.1.1.4...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.