Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Báo cáo thực tập tại Nhà máy Bia Sài Gòn- Nghệ An

phần i: tổng quan về công ty bia sài gòn - nghệ an thuộc công ty cổ phần bia sài gòn - nghê tĩnh 1.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty nhà máy bia s

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2743|Tải về:7|Số trang:30

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: