Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tại Nhà máy Bia Sài Gòn- Nghệ An

Cấp:Đại học|Lượt xem:3225|Tải về:7|Số trang:31 | Ngày upload:22/11/2011

phần i: tổng quan về công ty bia sài gòn - nghệ an thuộc công ty cổ phần bia sài gòn - nghê tĩnh 1.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty nhà máy bia s

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.