/ 22

Báo cáo thực tập tại trạm y tế xã Hồng Sơn và bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức

Upload: MoonsSmlie.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 74039|Tải về: 107|Cấp: Đại học

lời mở đầu từ buổi sơ khai, khi con người vẫn còn hệ tư tưởng mông muội có một đấng tối cao nào đó sinh ra họ và ban phát sự sống cho muôn loại, vì vậy mỗi người khi bị bệnh họ chỉ cần xin thượng đế mà hộ luôn tôn thời cứu vớt họ, mỗi khi có người chết họ cho rằng đó là sự trừng phạt của đấng tối cao chứ không hề nghĩ đến việc phòng và chữa bệnh cho bản thân. với sự phát triển không ngừng của loài người tầm hiểu biết rộng hơn thì những suy nghĩ kia dần biến mất con người đã nhận thức được tầm quan trọng của chính mình là thứ tài sản vô giá của xã hội và sức khỏe là tài sản vô giá là nhu cầu và quyền cơ bản mà mỗi con người và ngành y tế ra đời để thực hiện sứ mệnh cao...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.