/ 14

báo cáo thực tập tại trạm y tế xã Hợp Thành

Upload: ChisaCoca.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 23948|Tải về: 36|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

lời nói đầu trạm y tế xã, phường là một tổ chức y tế cơ sở trong hệ thống mạng lưới chăm sóc sức khỏe quốc gia. đó là nơi thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, dưới sự lãnh đạo của ủy ban nhân dân xã, trạm y tế là nơi cung ứng đáp ứng nhu cầu thuốc cho nhân dân.trạm y tế xã hợp thành cũn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]