Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

báo cáo thực tập tại trạm y tế xã Hợp Thành

Cấp:Đại học|Lượt xem:22945|Tải về:27|Số trang:13 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

lời nói đầu trạm y tế xã, phường là một tổ chức y tế cơ sở trong hệ thống mạng lưới chăm sóc sức khỏe quốc gia. đó là nơi thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu ch

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.