/ 26

Báo cáo Thực tập thực tế tại hiệu thuốc

Upload: TuanAnhNguyen.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 30071|Tải về: 109|Cấp: Đại học

lời mở đầu sức khỏe của con người là nguồn tài sản quý giá. vì vậy mỗi chúng ta cần hiểu rõ được các biện pháp phòng và ngõa hiệu quả cũng như các biện pháp phòng và chữa bệnh an toàn và hiệu quả. như chúng ta đã biết ngành y tế bao gồm 2 ngành lớn y và dược. nếu như ngành y dùng kỹ thuật y học để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người thì ngành dược lại cung ứng thuốc để phục vụ cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. cùng với đó là các cơ sở y dược, và những cán bộ y luôn luôn cùng hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để phục vụ mục đích chung là sức khỏe của con người. mục tiêu: kết thúc thực tập tại hiệu thuốc học sinh có khả năng sau: - trình bày được phương pháp quản lý chuyên môn,...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.