Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

báo cáo thực tập tổng hợp Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế

Cấp:Đại học|Lượt xem:15045|Tải về:49|Số trang:28 | Ngày upload:29/11/2011

phần i: giới thiệu khái quát về công ty cổ phần tập đoàn phỳ thỏi i. quá trình hình thành và phát triển của công ty 1 quá trình hình thành của công ty : được th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.