Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

báo cáo thực tập tổng hợp Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế

phần i: giới thiệu khái quát về công ty cổ phần tập đoàn phỳ thỏi i. quá trình hình thành và phát triển của công ty 1 quá trình hình thành của công ty : được th

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:13230|Tải về:46|Số trang:28

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: