Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Báo cáo thực tập tổng hợp của Công ty Xây Lắp Điện I

lời nói đầu theo các chuyên gia của ngân hàng thế giới, ngành năng lượng việt nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn đó là để đạt được các chỉ tiêu tăng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:827|Tải về:2|Số trang:47

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: