Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Đại học Thương Mại

Cấp:Đại học|Lượt xem:15837|Tải về:89|Số trang:24 | Ngày upload:09/01/2012

lời nói đầu bước vào nền kinh tế thị trường, việc chuyển đổi cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các đơn vị kinh tế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.