/ 23

Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Đại học Thương Mại

Upload: DauHong.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 16495|Tải về: 98|Cấp: Đại học

lời nói đầu bước vào nền kinh tế thị trường, việc chuyển đổi cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các đơn vị kinh tế đặc biệt là các đơn vị sản xuất kinh doanh phải nhạy bén sâu sắc, linh động vượt qua khó khăn, tìm hướng đi đúng đắn để có thể tồn tại và p

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]