/ 54

Báo cáo thực tập tổng hợp Khoa Kế toán

Upload: TrinhCherry.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1059|Tải về: 7|Cấp: Đại học

phần i: đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty i.đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lí kinh doanh ở công ty thi công cơ giới và xây dựng 1.quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.1.giới thiệu chung về công ty thi công cơ giới và xây dựng c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]