/ 24

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty giao nhận kho vận ngoại thương – VIETRANS

Upload: BatTu.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2109|Tải về: 6|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, nền kinh tế việt nam đang dần lớn mạnh với việc giao lưu thương mại quốc tế. chính vì vậy, hoạt động kinh doanh giao nhận vận tải quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng vào sự phát triển đi lên của mỗi quốc gia, đặc biệt đối với việt na

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]