/ 66

Báo cáo thực tập tổng hợp xí nghiệp xây lắp điện và công trình công nghiệp

Upload: MinhNguyen.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 1126|Tải về: 4|Cấp: Đại học

đại học kinh tế quốc dân khoa kế toán báo cáo thực tập tổng hợp đơn vị thực tập: xí nghiệp xây lắp điện và công trình công nghiệp họ và tên sinh viên : vò thị hà líp : kế toán 41c giáo viên hướng dẫn : nguyễn hữu đồng hà nội, tháng 3/2003 mục lục trang mục lục 1 1 mở đầu 3 3 nội dung 5 5 phần i : tổng quan về xí nghiệp xây lắp điện và công trình công nghiệp5 5 i. lịch sử hình thành và phát triển xí nghiệp 5 ii. đặc điểm hoạt động kinh doanh của xí nghiệp 9 iii. bộ máy quản lí của xí nghiệp 13 iv. mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp 16 phần ii : thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán tại xí nghiệp 18 18 i. bộ máy kế toán của xí nghiệp 18 ii. vận...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.