Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Báo cáo thực tập tổng hợp xí nghiệp xây lắp điện và công trình công nghiệp

đại học kinh tế quốc dân khoa kế toán báo cáo thực tập tổng hợp đơn vị thực tập: xí nghiệp xây lắp điện và công trình công nghiệp họ và tên sinh viên : vò thị h

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1022|Tải về:4|Số trang:66

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: