Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tổng hợp xí nghiệp xây lắp điện và công trình công nghiệp

Cấp:Đại học|Lượt xem:1135|Tải về:4|Số trang:66 | Ngày upload:29/11/2011

đại học kinh tế quốc dân khoa kế toán báo cáo thực tập tổng hợp đơn vị thực tập: xí nghiệp xây lắp điện và công trình công nghiệp họ và tên sinh viên : vò thị h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.