Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tổng quan công ty cổ phần May II - Hải Dương

Cấp:Đại học|Lượt xem:2374|Tải về:31|Số trang:34 | Ngày upload:04/03/2012

tổng quan về công ty cổ phần may ii hải dương. 1.1. giới thiệu khái quát về doanh nghiệp: - tên doanh nghiệp: công ty cổ phần may ii hải dương. - tên giao dịch

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.