Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty Gemadept

Cấp:Đại học|Lượt xem:1183|Tải về:8|Số trang:47 | Ngày upload:11/08/2012

mục lụclời mở đầu 3chương 1: giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần gemadept và công ty tnhh mtv tiếp vận gemadept 41.1.tổng quan về công ty gemadept 41.1.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.