Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập về Nhà hàng Miến Việt

Cấp:Đại học|Lượt xem:9937|Tải về:59|Số trang:22 | Ngày upload:22/11/2011

phần i : lời nói đầu du lịch đã ra đời cách đây khá lâu, vào tk xviii khi con người chế tạo ra máy hơi nước đã làm cho nhu cầu du lịch và phục vụ du lịch ngày c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.