Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo thực tập Vinaship -Tàu chuyến-tàu định hạn - container

Cấp:Đại học|Lượt xem:912|Tải về:0|Số trang:15 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

nội dung báo cáo phần i: giới thiệu công ty vinaship phần ii: trình tự và kỹ thuật thuê tàu chuyến phần iii: trình tự và kỹ thuật thuê tàu định h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.