/ 14

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Upload: HaGiang.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 575|Tải về: 4|Cấp: Đại học

Công ty cổ phần VINACOM Việt Nam được ra đời theo luật doanh nghiệp năm 1999 trên cơ sở quan điểm, đường lối chính sách của đảng và Nhà nước ta về đa dạng hóa các thành phần kinh tế. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường và các quan hệ kinh tế xã hội, qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]