/ 10

Báo cáo Tổng hợp tại Công ty Kiểm toán AASC

Upload: MeoXinh.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 703|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mỗi chủ thể kinh doanh nhất định gắn với nó là sự hình thành và phát triển. sự hình thành và phát triển đó lại diễn ra rất khác nhau giữa các chủ thể kinh doanh khác nhau. trong quá trình đó mỗi chủ thể đều có giai đoạn phát triển và suy thoái của mình. để đứng vững và cạnh tranh được trên thương trường thì các chủ thể kinh doanh phải tìm cách kéo dài giai đoạn phát triển và rút ngắn giai đoạn suy thoái một cách tối đa sao cho đạt hiệu quả cao nhất. với công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán - aasc cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, sau một thời gian tìm hiểu công ty được sự giúp đỡ của nhà trường, của công ty và đặc biệt là sự nhiệt tình của thầy...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.