Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Báo cáo tổng hợp tại Nhà máy Rượu Hà Nội

i- giới thiệu về công ty rượu hà nội i- giíi thiöu vò c"ng ty r­îu hµ néi 1- quá trình hình thành phát triển của công ty rượu hà nội: nhà máy rượu hà nội được h

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:706|Tải về:0|Số trang:25

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: