/ 64

Báo cáo tổng hợp về Đặc điểm tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế

Upload: فامثانهبينهفام.dokovn|Ngày: 09/01/2014|Lượt xem: 242|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Trong nền kinh tế thị trường, kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lượng quản lý của các doanh nghiệp. Tại Việt Nam, hoạt động kiểm toán đã không ngừng phát triển cả về quy mô, chất lượng cũng như các lĩnh vực được kiểm toán. Những công t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]