Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Báo cáo tổng hợp về Đặc điểm tổ chức kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế

Cấp:Đại học|Lượt xem:124|Tải về:0|Số trang:79 | Ngày upload:09/01/2014

Trong nền kinh tế thị trường, kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lượng quản lý của các doanh ngh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.