/ 51

Báo cáo tốt nghiệp những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Upload: TrangChunni.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 275|Tải về: 1|Cấp: Đại học

chương i những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 1.1 những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giá thành sản phẩm: 1.1.1 khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : a) khái niệm chi phí sản xuất : chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh ở dn trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). b) khái niệm giá thành sản phẩm : gtsp là tổng số biểu hiện bằng tiền của các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa cho một khối lượng sản phẩm ,lao vụ dịch vụ đã hoàn thành trong thời kỳ đó. c) mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : cpsx...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.