/ 116

Biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay

Upload: PhanNgocDuyen.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 3202|Tải về: 12|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. lý do chọn đề tài đại hội đảng toàn quốc lần thứ x đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: "nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung phương pháp dạy và học; thực hiện "chuẩn hoá, hi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]