/ 115

Biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở một số trường THPT tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay (2006 – 2010)

Upload: LanNguyen.dokovn0|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 417|Tải về: 1|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. lý do chọn đề tài đại hội đảng toàn quốc lần thứ x đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: "nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung phương pháp dạy và học; thực hiện "chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá", chấn hưng nền giáo dục việt nam..." [18, tr.95] hiện nay chất lượng giáo dục toàn diện của nước ta đã có chuyển biến bước đầu. sự nghiệp giáo dục ngày càng được toàn xã hội quan tâm. điều 9 luật giáo dục năm 2005 đã ghi rõ: "phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" [32, tr.67]. - chất lượng giáo dục là vấn đề quan trọng hàng đầu của hoạt động...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.