/ 115

Biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở một số trường THPT tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay (2006 – 2010)

Upload: LanNguyen.dokovn0|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 564|Tải về: 2|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. lý do chọn đề tài đại hội đảng toàn quốc lần thứ x đã đề ra chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: "nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nội dung phương pháp dạy và học; thực hiện "chuẩn hoá, hi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]