/ 118

Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học tiếng Anh ở trường trung học phổ thông huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Upload: TieuNhatNguyet.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 634|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mở đầu 1. lý do chọn đề tài nhân loại ngày nay đang chứng kiến một sự đổi thay mãnh liệt. xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang tác động vào mọi mặt của đời sống tinh thần của xã hội. sự đồng nhất văn hóa đâu đó đang diễn ra một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ, đặc biệt là văn hóa ngôn ngữ. điều đó đã khiến tất cả các quốc gia đều phải nhìn nhận lại vai trò của giáo dục trong niên đại mới, niên đại của nền kinh tế tri thức. giáo dục hôm nay đã trở thành một bộ phận đặc biệt của cấu trúc hạ tầng xã hội, là tiền đề cho sự phát triển của tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng và an ninh, trong đó phát triển con người được xem như là mục tiêu và...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.