Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng uông bí - quảng ninh

Cấp:Đại học|Lượt xem:1291|Tải về:16|Số trang:142 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lục mở đầu ..... 1 chương 1 cơ sở lý luận của việc quản lí đào tạo nghề ..... 7 1.1. khái quát về nghiên cứu vấn đề ... 7 1.2. một số khái niệm cơ bản

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.