Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học của Phòng Giáo dục huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Cấp:Thạc sĩ|Lượt xem:355|Tải về:6|Số trang:127 | Ngày upload:29/10/2012

mở đầu 1/ lý do chọn đề tài hoà trong xu thế đổi mới của toàn nhân loại: việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá - hiệ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.