/ 127

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học của Phòng Giáo dục huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Upload: TrinhThanhNam.dokovn|Ngày: 29/10/2012|Lượt xem: 454|Tải về: 6|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1/ lý do chọn đề tài hoà trong xu thế đổi mới của toàn nhân loại: việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. đưa nước ta từng bước tiến kịp các nước phát triển trong khu vực, hội nhập quốc tế, nắm bắt nhanh những tiến bộ của khoa

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]