/ 127

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học của Phòng Giáo dục huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Upload: HuaThiHuuNau.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 732|Tải về: 0|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1/ lý do chọn đề tài hoà trong xu thế đổi mới của toàn nhân loại: việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. đưa nước ta từng bước tiến kịp các nước phát triển trong khu vực, hội nhập quốc tế, nắm bắt nhanh những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ. trong sự phát triển của đất nước, giáo dục đóng vai trò quan trọng, do đó trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước, đảng và nhà nước ta đã xác định: "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu ", "là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội". nghị quyết 4 bchtu đảng cộng sản việt nam ( khoá vii ). thấy được vị trí và tầm quan trọng của giáo dục nên trong chiến lược phát triển...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.