Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên bổ túc văn hoá độ tuổi phổ thông tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm Đồng

mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn luôn tập trung mọi nguồn lực xã hội để thực hiện

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:933|Tải về:19|Số trang:121

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày tạo: