Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên bổ túc văn hoá độ tuổi phổ thông tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm Đồng

Cấp:Đại học|Lượt xem:1067|Tải về:20|Số trang:121 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu 1. lý do chọn đề tài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn luôn tập trung mọi nguồn lực xã hội để thực hiện

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.