Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS của Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Cấp:Đại học|Lượt xem:1635|Tải về:17|Số trang:110 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu 1. lý do chọn đề tài phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường thcs nhằm góp phần tích cực vào việc đào tạo, phát triển con người phục vụ sự nghiệp cnh -

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.