/ 110

Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS của Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Upload: KhongPhaiEm.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 1614|Tải về: 17|Cấp: Đại học

mở đầu 1. lý do chọn đề tài phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường thcs nhằm góp phần tích cực vào việc đào tạo, phát triển con người phục vụ sự nghiệp cnh - hđh đất nước, của quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, trước xu thế toàn cầu hoá, với một nền văn minh mới, đang là vấn đề quan tâm của các nhà lãnh đạo, các nhà giáo dục cũng như mọi thành viên xã hội. nước ta đang đối mặt với những thách thức lớn, thách thức lớn nhất hiện nay là vấn đề chất lượng giáo dục và đào tạo. nếu xem giáo dục là "quốc sách hàng đầu" thì chúng ta phải hết sức coi trọng nhiệm vụ ql và lãnh đạo nói chung và ql nhà trường nói riêng. người được giao phó nhiệm vụ ql nhà trường chẳng những phải hiểu biết sâu sắc về...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.