Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay

phần đề cương 1. tính cấp thiết của đề tài .1 2. mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 5 2.1. mục đích nghiên cứu

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1206|Tải về:7|Số trang:33

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: