Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN NHÀ NƯỚC –PHÁP LUẬT VÀ QLHCNN

đề bài : khi chủ tịch nước công bố lệnh khẩn cấp trong tình trạng cả nước có chiến tranh. ở đơn vị cơ sở xã, phường, thị trấn nơi đồng chí công tác hãy xây dựn

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2087|Tải về:1|Số trang:7

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Ngày tạo: