Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Bội chi ngân sách nhà nước và biện pháp khắc phục

xử lý bội chi ngân sách nhà nước (nsnn) là một vấn đề nhạy cảm, bởi nó không chỉ tác động trước mắt đối với nền kinh tế mà còn tác động đến sự phát triển bền vữ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1730|Tải về:4|Số trang:9

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Ngày tạo: